۰۹ ذی القعده ۱۴۳۹-یک شنبه 31 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
فهرست
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی محقق کابلی
اوقات شرعی به افق کابل   -   مختصات جغرافیایی: ۶۹٫۱۲ | ۳۴٫۱۳   -   رعایت 3 دقیقه احتیاط الزامی است
دی
روز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نیمه شب
۱
۰۵:۲۷
۰۶:۵۵
۱۱:۵۱
۱۶:۴۸
۱۷:۰۸
۲۳:۰۷
۲
۰۵:۲۷
۰۶:۵۶
۱۱:۵۲
۱۶:۴۸
۱۷:۰۸
۲۳:۰۸
۳
۰۵:۲۸
۰۶:۵۶
۱۱:۵۲
۱۶:۴۹
۱۷:۰۹
۲۳:۰۸
۴
۰۵:۲۸
۰۶:۵۷
۱۱:۵۳
۱۶:۴۹
۱۷:۰۹
۲۳:۰۹
۵
۰۵:۲۹
۰۶:۵۷
۱۱:۵۳
۱۶:۵۰
۱۷:۱۰
۲۳:۰۹
۶
۰۵:۲۹
۰۶:۵۷
۱۱:۵۴
۱۶:۵۱
۱۷:۱۰
۲۳:۱۰
۷
۰۵:۳۰
۰۶:۵۸
۱۱:۵۴
۱۶:۵۱
۱۷:۱۱
۲۳:۱۰
۸
۰۵:۳۰
۰۶:۵۸
۱۱:۵۵
۱۶:۵۲
۱۷:۱۲
۲۳:۱۱
۹
۰۵:۳۰
۰۶:۵۸
۱۱:۵۵
۱۶:۵۲
۱۷:۱۲
۲۳:۱۱
۱۰
۰۵:۳۱
۰۶:۵۹
۱۱:۵۶
۱۶:۵۳
۱۷:۱۳
۲۳:۱۲
۱۱
۰۵:۳۱
۰۶:۵۹
۱۱:۵۶
۱۶:۵۴
۱۷:۱۴
۲۳:۱۲
۱۲
۰۵:۳۱
۰۶:۵۹
۱۱:۵۷
۱۶:۵۵
۱۷:۱۴
۲۳:۱۳
۱۳
۰۵:۳۲
۰۶:۵۹
۱۱:۵۷
۱۶:۵۵
۱۷:۱۵
۲۳:۱۳
۱۴
۰۵:۳۲
۰۷:۰۰
۱۱:۵۸
۱۶:۵۶
۱۷:۱۶
۲۳:۱۴
۱۵
۰۵:۳۲
۰۷:۰۰
۱۱:۵۸
۱۶:۵۷
۱۷:۱۷
۲۳:۱۴
۱۶
۰۵:۳۲
۰۷:۰۰
۱۱:۵۹
۱۶:۵۸
۱۷:۱۷
۲۳:۱۵
۱۷
۰۵:۳۲
۰۷:۰۰
۱۱:۵۹
۱۶:۵۹
۱۷:۱۸
۲۳:۱۵
۱۸
۰۵:۳۳
۰۷:۰۰
۱۲:۰۰
۱۶:۵۹
۱۷:۱۹
۲۳:۱۶
۱۹
۰۵:۳۳
۰۷:۰۰
۱۲:۰۰
۱۷:۰۰
۱۷:۲۰
۲۳:۱۶
۲۰
۰۵:۳۳
۰۷:۰۰
۱۲:۰۰
۱۷:۰۱
۱۷:۲۱
۲۳:۱۷
۲۱
۰۵:۳۳
۰۷:۰۰
۱۲:۰۱
۱۷:۰۲
۱۷:۲۲
۲۳:۱۷
۲۲
۰۵:۳۳
۰۷:۰۰
۱۲:۰۱
۱۷:۰۳
۱۷:۲۲
۲۳:۱۸
۲۳
۰۵:۳۳
۰۷:۰۰
۱۲:۰۲
۱۷:۰۴
۱۷:۲۳
۲۳:۱۸
۲۴
۰۵:۳۳
۰۷:۰۰
۱۲:۰۲
۱۷:۰۵
۱۷:۲۴
۲۳:۱۹
۲۵
۰۵:۳۳
۰۶:۵۹
۱۲:۰۲
۱۷:۰۶
۱۷:۲۵
۲۳:۱۹
۲۶
۰۵:۳۳
۰۶:۵۹
۱۲:۰۳
۱۷:۰۷
۱۷:۲۶
۲۳:۲۰
۲۷
۰۵:۳۳
۰۶:۵۹
۱۲:۰۳
۱۷:۰۷
۱۷:۲۷
۲۳:۲۰
۲۸
۰۵:۳۲
۰۶:۵۹
۱۲:۰۳
۱۷:۰۸
۱۷:۲۸
۲۳:۲۰
۲۹
۰۵:۳۲
۰۶:۵۸
۱۲:۰۴
۱۷:۰۹
۱۷:۲۹
۲۳:۲۱
۳۰
۰۵:۳۲
۰۶:۵۸
۱۲:۰۴
۱۷:۱۰
۱۷:۳۰
۲۳:۲۱