۱۳ صفر ۱۴۴۰-سه شنبه 01 عقرب 1397
انتخابات
برگذاری مراسم سوگواری دهه اول محرم 1440 دردفاتر معظم له
اقامه نماز عید سعید قربان 1439 شهر هرات
اقامه نماز عید قربان 1439 دردفتر مرکزی (قم)
فهرست
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی محقق کابلی
اوقات شرعی به افق کابل   -   مختصات جغرافیایی: ۶۹٫۱۲ | ۳۴٫۱۳   -   رعایت 3 دقیقه احتیاط الزامی است
بهمن
روز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نیمه شب
۱
۰۵:۳۲
۰۶:۵۸
۱۲:۰۴
۱۷:۱۱
۱۷:۳۱
۲۳:۲۲
۲
۰۵:۳۲
۰۶:۵۷
۱۲:۰۵
۱۷:۱۲
۱۷:۳۱
۲۳:۲۲
۳
۰۵:۳۱
۰۶:۵۷
۱۲:۰۵
۱۷:۱۳
۱۷:۳۲
۲۳:۲۲
۴
۰۵:۳۱
۰۶:۵۷
۱۲:۰۵
۱۷:۱۴
۱۷:۳۳
۲۳:۲۳
۵
۰۵:۳۱
۰۶:۵۶
۱۲:۰۶
۱۷:۱۵
۱۷:۳۴
۲۳:۲۳
۶
۰۵:۳۰
۰۶:۵۶
۱۲:۰۶
۱۷:۱۶
۱۷:۳۵
۲۳:۲۳
۷
۰۵:۳۰
۰۶:۵۵
۱۲:۰۶
۱۷:۱۷
۱۷:۳۶
۲۳:۲۴
۸
۰۵:۲۹
۰۶:۵۴
۱۲:۰۶
۱۷:۱۸
۱۷:۳۷
۲۳:۲۴
۹
۰۵:۲۹
۰۶:۵۴
۱۲:۰۶
۱۷:۱۹
۱۷:۳۸
۲۳:۲۴
۱۰
۰۵:۲۹
۰۶:۵۳
۱۲:۰۷
۱۷:۲۰
۱۷:۳۹
۲۳:۲۴
۱۱
۰۵:۲۸
۰۶:۵۳
۱۲:۰۷
۱۷:۲۱
۱۷:۴۰
۲۳:۲۵
۱۲
۰۵:۲۷
۰۶:۵۲
۱۲:۰۷
۱۷:۲۲
۱۷:۴۱
۲۳:۲۵
۱۳
۰۵:۲۷
۰۶:۵۱
۱۲:۰۷
۱۷:۲۳
۱۷:۴۲
۲۳:۲۵
۱۴
۰۵:۲۶
۰۶:۵۱
۱۲:۰۷
۱۷:۲۴
۱۷:۴۳
۲۳:۲۵
۱۵
۰۵:۲۶
۰۶:۵۰
۱۲:۰۷
۱۷:۲۵
۱۷:۴۴
۲۳:۲۵
۱۶
۰۵:۲۵
۰۶:۴۹
۱۲:۰۷
۱۷:۲۶
۱۷:۴۵
۲۳:۲۶
۱۷
۰۵:۲۴
۰۶:۴۸
۱۲:۰۷
۱۷:۲۷
۱۷:۴۶
۲۳:۲۶
۱۸
۰۵:۲۴
۰۶:۴۷
۱۲:۰۸
۱۷:۲۸
۱۷:۴۷
۲۳:۲۶
۱۹
۰۵:۲۳
۰۶:۴۷
۱۲:۰۸
۱۷:۲۹
۱۷:۴۸
۲۳:۲۶
۲۰
۰۵:۲۲
۰۶:۴۶
۱۲:۰۸
۱۷:۳۰
۱۷:۴۹
۲۳:۲۶
۲۱
۰۵:۲۲
۰۶:۴۵
۱۲:۰۸
۱۷:۳۱
۱۷:۴۹
۲۳:۲۶
۲۲
۰۵:۲۱
۰۶:۴۴
۱۲:۰۸
۱۷:۳۲
۱۷:۵۰
۲۳:۲۶
۲۳
۰۵:۲۰
۰۶:۴۳
۱۲:۰۸
۱۷:۳۳
۱۷:۵۱
۲۳:۲۶
۲۴
۰۵:۱۹
۰۶:۴۲
۱۲:۰۸
۱۷:۳۴
۱۷:۵۲
۲۳:۲۶
۲۵
۰۵:۱۸
۰۶:۴۱
۱۲:۰۸
۱۷:۳۵
۱۷:۵۳
۲۳:۲۷
۲۶
۰۵:۱۷
۰۶:۴۰
۱۲:۰۸
۱۷:۳۶
۱۷:۵۴
۲۳:۲۷
۲۷
۰۵:۱۶
۰۶:۳۹
۱۲:۰۸
۱۷:۳۷
۱۷:۵۵
۲۳:۲۷
۲۸
۰۵:۱۶
۰۶:۳۸
۱۲:۰۸
۱۷:۳۸
۱۷:۵۶
۲۳:۲۷
۲۹
۰۵:۱۵
۰۶:۳۷
۱۲:۰۸
۱۷:۳۹
۱۷:۵۷
۲۳:۲۷
۳۰
۰۵:۱۴
۰۶:۳۶
۱۲:۰۷
۱۷:۳۹
۱۷:۵۸
۲۳:۲۷