۰۹ ذی القعده ۱۴۳۹-یک شنبه 31 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
فهرست
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی محقق کابلی
اوقات شرعی به افق کابل   -   مختصات جغرافیایی: ۶۹٫۱۲ | ۳۴٫۱۳   -   رعایت 3 دقیقه احتیاط الزامی است
آذر
روز
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نیمه شب
۱
۰۵:۰۶
۰۶:۳۲
۱۱:۳۹
۱۶:۴۷
۱۷:۰۶
۲۲:۵۶
۲
۰۵:۰۷
۰۶:۳۲
۱۱:۴۰
۱۶:۴۶
۱۷:۰۶
۲۲:۵۶
۳
۰۵:۰۷
۰۶:۳۳
۱۱:۴۰
۱۶:۴۶
۱۷:۰۵
۲۲:۵۷
۴
۰۵:۰۸
۰۶:۳۴
۱۱:۴۰
۱۶:۴۶
۱۷:۰۵
۲۲:۵۷
۵
۰۵:۰۹
۰۶:۳۵
۱۱:۴۰
۱۶:۴۵
۱۷:۰۵
۲۲:۵۷
۶
۰۵:۱۰
۰۶:۳۶
۱۱:۴۱
۱۶:۴۵
۱۷:۰۴
۲۲:۵۷
۷
۰۵:۱۱
۰۶:۳۷
۱۱:۴۱
۱۶:۴۵
۱۷:۰۴
۲۲:۵۸
۸
۰۵:۱۱
۰۶:۳۸
۱۱:۴۱
۱۶:۴۵
۱۷:۰۴
۲۲:۵۸
۹
۰۵:۱۲
۰۶:۳۹
۱۱:۴۲
۱۶:۴۴
۱۷:۰۴
۲۲:۵۸
۱۰
۰۵:۱۳
۰۶:۴۰
۱۱:۴۲
۱۶:۴۴
۱۷:۰۴
۲۲:۵۹
۱۱
۰۵:۱۴
۰۶:۴۱
۱۱:۴۲
۱۶:۴۴
۱۷:۰۴
۲۲:۵۹
۱۲
۰۵:۱۴
۰۶:۴۲
۱۱:۴۳
۱۶:۴۴
۱۷:۰۳
۲۲:۵۹
۱۳
۰۵:۱۵
۰۶:۴۲
۱۱:۴۳
۱۶:۴۴
۱۷:۰۳
۲۳:۰۰
۱۴
۰۵:۱۶
۰۶:۴۳
۱۱:۴۴
۱۶:۴۴
۱۷:۰۳
۲۳:۰۰
۱۵
۰۵:۱۷
۰۶:۴۴
۱۱:۴۴
۱۶:۴۴
۱۷:۰۳
۲۳:۰۰
۱۶
۰۵:۱۷
۰۶:۴۵
۱۱:۴۴
۱۶:۴۴
۱۷:۰۳
۲۳:۰۱
۱۷
۰۵:۱۸
۰۶:۴۶
۱۱:۴۵
۱۶:۴۴
۱۷:۰۴
۲۳:۰۱
۱۸
۰۵:۱۹
۰۶:۴۷
۱۱:۴۵
۱۶:۴۴
۱۷:۰۴
۲۳:۰۱
۱۹
۰۵:۲۰
۰۶:۴۷
۱۱:۴۶
۱۶:۴۴
۱۷:۰۴
۲۳:۰۲
۲۰
۰۵:۲۰
۰۶:۴۸
۱۱:۴۶
۱۶:۴۴
۱۷:۰۴
۲۳:۰۲
۲۱
۰۵:۲۱
۰۶:۴۹
۱۱:۴۷
۱۶:۴۴
۱۷:۰۴
۲۳:۰۳
۲۲
۰۵:۲۲
۰۶:۵۰
۱۱:۴۷
۱۶:۴۵
۱۷:۰۴
۲۳:۰۳
۲۳
۰۵:۲۲
۰۶:۵۰
۱۱:۴۸
۱۶:۴۵
۱۷:۰۵
۲۳:۰۴
۲۴
۰۵:۲۳
۰۶:۵۱
۱۱:۴۸
۱۶:۴۵
۱۷:۰۵
۲۳:۰۴
۲۵
۰۵:۲۴
۰۶:۵۲
۱۱:۴۹
۱۶:۴۵
۱۷:۰۵
۲۳:۰۴
۲۶
۰۵:۲۴
۰۶:۵۲
۱۱:۴۹
۱۶:۴۶
۱۷:۰۶
۲۳:۰۵
۲۷
۰۵:۲۵
۰۶:۵۳
۱۱:۴۹
۱۶:۴۶
۱۷:۰۶
۲۳:۰۵
۲۸
۰۵:۲۵
۰۶:۵۳
۱۱:۵۰
۱۶:۴۶
۱۷:۰۶
۲۳:۰۶
۲۹
۰۵:۲۶
۰۶:۵۴
۱۱:۵۰
۱۶:۴۷
۱۷:۰۷
۲۳:۰۶
۳۰
۰۵:۲۶
۰۶:۵۵
۱۱:۵۱
۱۶:۴۷
۱۷:۰۷
۲۳:۰۷