۲۸ صفر ۱۴۳۹-شنبه 27 عقرب 1396
دهه اول محرم 1439- دفتر اصفهان
دهه اول محرم 1439دفتر قم
کمک های معظم له به خانواده شهدای میرزاولنگ و مسجد امام زمان (عج) کابل
اقامه نماز پرشکوه عید قربان در مسجد جامع رهبر شهید مزاری(ره) در شهر بامیان
تصویر
مراسم عمامه گذاری طلاب - رمضان 1438
تعداد بازدید:54
تعداد بازدید:70
تعداد بازدید:52
تعداد بازدید:47
تعداد بازدید:44
تعداد بازدید:95
تعداد بازدید:83
تعداد بازدید:46
تعداد بازدید:41
تعداد بازدید:44