۲۸ صفر ۱۴۳۹-شنبه 27 عقرب 1396
دهه اول محرم 1439- دفتر اصفهان
دهه اول محرم 1439دفتر قم
کمک های معظم له به خانواده شهدای میرزاولنگ و مسجد امام زمان (عج) کابل
اقامه نماز پرشکوه عید قربان در مسجد جامع رهبر شهید مزاری(ره) در شهر بامیان
تصویر
بزرگداشت شهدای عملیات تروریستی مسجد جامع هرات
تعداد بازدید:34
تعداد بازدید:36
تعداد بازدید:33
تعداد بازدید:32