۰۹ ذی القعده ۱۴۳۹-یک شنبه 31 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
محرم 1439 دفتر مشهد
تعداد بازدید:109
تعداد بازدید:106
تعداد بازدید:117
تعداد بازدید:121
تعداد بازدید:118
تعداد بازدید:119
تعداد بازدید:115
تعداد بازدید:122