۰۸ شوال ۱۴۳۹-پنج شنبه 31 جوزا 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
دیدار اعضای دفتر قم از بخش پاسپورت الکترونیک سفارت 23-2-97
تعداد بازدید:10
تعداد بازدید:11
تعداد بازدید:10
تعداد بازدید:9
تعداد بازدید:9
تعداد بازدید:8