۰۶ ذی القعده ۱۴۳۹-پنج شنبه 28 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
عید فطر 143123 محتوا و 2 زیر گروه عید قربان 14311 محتوا و 0 زیر گروه
عبادت
تعداد بازدید:613
تعداد بازدید:592
تعداد بازدید:631
تعداد بازدید:543
تعداد بازدید:5301
تعداد بازدید:4801
تعداد بازدید:1821
تعداد بازدید:2251
تعداد بازدید:2656
تعداد بازدید:1703
تعداد بازدید:1603