۲۸ صفر ۱۴۳۹-شنبه 27 عقرب 1396
دهه اول محرم 1439- دفتر اصفهان
دهه اول محرم 1439دفتر قم
کمک های معظم له به خانواده شهدای میرزاولنگ و مسجد امام زمان (عج) کابل
اقامه نماز پرشکوه عید قربان در مسجد جامع رهبر شهید مزاری(ره) در شهر بامیان
تصویر
عید فطر 143123 محتوا و 2 زیر گروه عید قربان 14311 محتوا و 0 زیر گروه
عبادت
تعداد بازدید:477
تعداد بازدید:445
تعداد بازدید:482
تعداد بازدید:416
تعداد بازدید:5117
تعداد بازدید:4654
تعداد بازدید:1673
تعداد بازدید:2075
تعداد بازدید:2469
تعداد بازدید:1562
تعداد بازدید:1469