۰۶ ذی القعده ۱۴۳۹-پنج شنبه 28 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
محرم 1433
تعداد بازدید:1106
تعداد بازدید:1155
تعداد بازدید:1119
تعداد بازدید:1012
تعداد بازدید:1083
تعداد بازدید:1039
تعداد بازدید:1100
تعداد بازدید:1098