۰۲ صفر ۱۴۳۹-دو شنبه 01 عقرب 1396
دهه اول محرم 1439دفتر قم
کمک های معظم له به خانواده شهدای میرزاولنگ و مسجد امام زمان (عج) کابل
اقامه نماز پرشکوه عید قربان در مسجد جامع رهبر شهید مزاری(ره) در شهر بامیان
برگزاری دعای پرفیض ندبه و اقامه نماز عید سعید قربان
تصویر
سفر به کابل
تعداد بازدید:1045
تعداد بازدید:1630
تعداد بازدید:1028
تعداد بازدید:1097
تعداد بازدید:1387
تعداد بازدید:1142
تعداد بازدید:1349
تعداد بازدید:1418
تعداد بازدید:1467
تعداد بازدید:1604
تعداد بازدید:1575
تعداد بازدید:1475