حوزه علمیه خاتم الانبیاء هرات6 محتوا و 0 زیر گروه مصلی و مسجد جامع خاتم الأنبیاء هرات6 محتوا و 0 زیر گروه نمازجمعه شهرک جبرئیل هرات(مصلی ومسجدجامع خاتم الانبیا)11 محتوا و 0 زیر گروه