حوزه علمیه خاتم الانبیاء هرات6 محتوا و 0 زیر گروه مصلی و مسجد جامع خاتم الأنبیاء هرات6 محتوا و 0 زیر گروه