گزارش هیئت اعزامی-اربعین 143711 محتوا و 0 زیر گروه مراسم عزاداری شهادت امام علی (ع) در دفتر نجف رمضان 14385 محتوا و 0 زیر گروه جشن میلاد امام علی (ع) در دفتر نجف اشرف 13 رجب 14386 محتوا و 0 زیر گروه اربعین 14384 محتوا و 0 زیر گروه مراسم میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) دفتر نجف 4-6 محتوا و 0 زیر گروه