۲۸ صفر ۱۴۳۹-شنبه 27 عقرب 1396
دهه اول محرم 1439- دفتر اصفهان
دهه اول محرم 1439دفتر قم
کمک های معظم له به خانواده شهدای میرزاولنگ و مسجد امام زمان (عج) کابل
اقامه نماز پرشکوه عید قربان در مسجد جامع رهبر شهید مزاری(ره) در شهر بامیان
تصویر
دیدار سفیر ج.ا.افغانستان 28-10-94
تعداد بازدید:325
تعداد بازدید:328
تعداد بازدید:299
تعداد بازدید:255
تعداد بازدید:313
تعداد بازدید:248
تعداد بازدید:307