۰۹ ذی القعده ۱۴۳۹-یک شنبه 31 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
گزارش هیئت اعزامی-اربعین 1437
تعداد بازدید:430
تعداد بازدید:413
تعداد بازدید:402
تعداد بازدید:421
تعداد بازدید:399
تعداد بازدید:414
تعداد بازدید:433
تعداد بازدید:409
تعداد بازدید:383
تعداد بازدید:421
تعداد بازدید:410