۰۶ ذی القعده ۱۴۳۹-پنج شنبه 28 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
فاطمیه، دفترقم، 23-12-94
تعداد بازدید:448
تعداد بازدید:397
تعداد بازدید:331
تعداد بازدید:433
تعداد بازدید:388
تعداد بازدید:397