۰۹ ذی القعده ۱۴۳۹-یک شنبه 31 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
ایام فاطمیه 1437 دفتر اصفهان
تعداد بازدید:411
تعداد بازدید:391
تعداد بازدید:402
تعداد بازدید:368
تعداد بازدید:419
تعداد بازدید:385
تعداد بازدید:369
تعداد بازدید:438
تعداد بازدید:387
تعداد بازدید:395
تعداد بازدید:397