۱۰ شوال ۱۴۳۹-یک شنبه 03 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
دفتر اصفهان نیمه شعبان 2-3-95
تعداد بازدید:360
تعداد بازدید:377
تعداد بازدید:300
تعداد بازدید:364
تعداد بازدید:360
تعداد بازدید:366
تعداد بازدید:367
تعداد بازدید:366
تعداد بازدید:358
تعداد بازدید:364
تعداد بازدید:369
تعداد بازدید:344