۰۷ ذی القعده ۱۴۳۹-جمعه 29 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
عید فطر 1437
تعداد بازدید:405
تعداد بازدید:381
تعداد بازدید:376
تعداد بازدید:376
تعداد بازدید:391
تعداد بازدید:368
تعداد بازدید:380
تعداد بازدید:349
تعداد بازدید:373
تعداد بازدید:414