۰۶ ذی القعده ۱۴۳۹-پنج شنبه 28 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
اقامه نماز عید قربان 1437 در دفتر قم
تعداد بازدید:282
تعداد بازدید:373
تعداد بازدید:342
تعداد بازدید:330
تعداد بازدید:312
تعداد بازدید:326
تعداد بازدید:345
تعداد بازدید:332
تعداد بازدید:328
تعداد بازدید:308
تعداد بازدید:342
تعداد بازدید:317