۰۹ ذی القعده ۱۴۳۹-یک شنبه 31 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
جشن عید غدیر دفتر اصفهان1437
تعداد بازدید:304
تعداد بازدید:339
تعداد بازدید:349
تعداد بازدید:226
تعداد بازدید:304
تعداد بازدید:347
تعداد بازدید:312
تعداد بازدید:331
تعداد بازدید:319
تعداد بازدید:328