۰۶ ذی القعده ۱۴۳۹-پنج شنبه 28 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
تصاویر شخصی
تعداد بازدید:1899
تعداد بازدید:2299
تعداد بازدید:2800
تعداد بازدید:1973
تعداد بازدید:2174
تعداد بازدید:1793
تعداد بازدید:1708
تعداد بازدید:1492
تعداد بازدید:1570
تعداد بازدید:1487
تعداد بازدید:1777
تعداد بازدید:1713