۲۸ صفر ۱۴۳۹-شنبه 27 عقرب 1396
دهه اول محرم 1439- دفتر اصفهان
دهه اول محرم 1439دفتر قم
کمک های معظم له به خانواده شهدای میرزاولنگ و مسجد امام زمان (عج) کابل
اقامه نماز پرشکوه عید قربان در مسجد جامع رهبر شهید مزاری(ره) در شهر بامیان
تصویر
تصاویر شخصی
تعداد بازدید:1746
تعداد بازدید:2131
تعداد بازدید:2650
تعداد بازدید:1824
تعداد بازدید:2060
تعداد بازدید:1682
تعداد بازدید:1581
تعداد بازدید:1365
تعداد بازدید:1445
تعداد بازدید:1370
تعداد بازدید:1674
تعداد بازدید:1597