۲۸ صفر ۱۴۳۹-شنبه 27 عقرب 1396
دهه اول محرم 1439- دفتر اصفهان
دهه اول محرم 1439دفتر قم
کمک های معظم له به خانواده شهدای میرزاولنگ و مسجد امام زمان (عج) کابل
اقامه نماز پرشکوه عید قربان در مسجد جامع رهبر شهید مزاری(ره) در شهر بامیان
تصویر
مراسم دهه اول محرم 1438 در دفتر اصفهان
تعداد بازدید:146
تعداد بازدید:152
تعداد بازدید:161
تعداد بازدید:140
تعداد بازدید:162
تعداد بازدید:155
تعداد بازدید:150
تعداد بازدید:155
تعداد بازدید:104
تعداد بازدید:157