۰۷ ذی القعده ۱۴۳۹-جمعه 29 سرطان 1397
اقامه نماز عید سعید فطر (جمعه 25-3-97) در دفتر مرکزی - قم
تعیین میزان زکات فطره 1397، کفاره تاخیر و عمد- اصلاح شد
دیدار اعضای دفتر قم با بخش پاسپورت سفارت افغانستان 23-2-97
نماز جمعه شهر بامیان 24-1-1397
تصویر
تکریم مهاجرین در جهت تسهیل کارهای اداری - زمستان1395
تعداد بازدید:165
تعداد بازدید:147
تعداد بازدید:246
تعداد بازدید:138
تعداد بازدید:153
تعداد بازدید:272
تعداد بازدید:158
تعداد بازدید:228
تعداد بازدید:238
تعداد بازدید:156
تعداد بازدید:152
تعداد بازدید:157