۲۸ صفر ۱۴۳۹-شنبه 27 عقرب 1396
دهه اول محرم 1439- دفتر اصفهان
دهه اول محرم 1439دفتر قم
کمک های معظم له به خانواده شهدای میرزاولنگ و مسجد امام زمان (عج) کابل
اقامه نماز پرشکوه عید قربان در مسجد جامع رهبر شهید مزاری(ره) در شهر بامیان
تصویر
جشن نیمه شعبان 1438 هـ ق در دفتر اصفهان
تعداد بازدید:47
تعداد بازدید:37
تعداد بازدید:39
تعداد بازدید:39
تعداد بازدید:38
تعداد بازدید:35
تعداد بازدید:37
تعداد بازدید:35
تعداد بازدید:39
تعداد بازدید:33
تعداد بازدید:41
تعداد بازدید:37