ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
زکات فطره
مصرف زکات فطره [15 و 0 زیر گروه]
پرداخت فطریه [زکات فطره]
باعرض سلام.
اینجانب درکشور اتریش زندگی میکنم بابت پرداخت زکات فطریه اینجانب باید دراتریش پرداخت نمایم یااینکه میتوان درافغانستان حواله کرد ودرافغانستان پرداخت شود.باتشکر
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
اگر در اتریش فقیر شیعه باشد زکات در آنجا داده شود و اگر در آنجا فقیر نباشد به فقراء افغانستان و ایران و غیره پرداخت کنید.
زکات فطره دانشجویان لیلیه (خوابگاه) [زکات فطره]
زکات فطره دانشجویان داخل و خارج کشور، که در دانشگاهها تغذیه مى شوند، بر عهده خودشان است، یا دانشگاه؟
پاسخ دهنده: معظم له
فطره دانشجوی که از دانشگاه تغذیه می کند، نه برخودش واجب است نه بر دانشگاه؛ ولی احتیاطا خودش بدهد.
زکات فطره روحانی در محل تبلیغ [زکات فطره]
زکات فطره روحانیّون در ماه مبارک رمضان، که جهت تبلیغ به شهرها و بخش ها و روستاها سفر مى کنند، و غالباً در منزل یکى از اهالى محل سکونت دارند، و لکن هر شب براى افطارى به منزل اشخاص دعوت مى شوند، بر عهده کیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
فطره این روحانی بر صاحب آن خانه است که در آن خانه افطار می کند و شب هم در آن خانه می خوابد و اگر افطار در یک خانه و خوابش در خانه دیگر است، فطره اش برخودش است.
زکات فطره روحانی در محل تبلیغ [زکات فطره]
زکات فطره روحانیّون در ماه مبارک رمضان، که جهت تبلیغ به شهرها و بخش ها و روستاها سفر مى کنند، و غالباً در منزل یکى از اهالى محل سکونت دارند، و لکن هر شب براى افطارى به منزل اشخاص دعوت مى شوند، بر عهده کیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
فطره این روحانی بر صاحب آن خانه است که در آن خانه افطار می کند و شب هم در آن خانه می خوابد و اگر افطار در یک خانه و خوابش در خانه دیگر است، فطره اش برخودش است.
پرداخت زکات فطره پدر که در شهر دیگر است [زکات فطره]
من و بقیه خانواده بجز پدرم در کشور سویدن زندگی می کنیم و پدرم در افغانستان است و درآمدی هم ندارد. آیا ما باید زکات فطره پدر خانه را پرداخت کنیم و یا خودش پرداخت کند کفایت می کند؟ اگر زکات فطره خود را جمع کنیم و در افغانستان برای نیازمندان روان کنیم درست است یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
شما نمی توانید زکات فطره پدر تان را پرداخت کنید؛ مگر اینکه پدر تان شما را وکیل بگیرد که زکات فطره او را پرداخت کنید و اگر پدر تان فقیر است زکات فطره بر او واجب نیست.
و اگر فقیر در آن کشور نباشد می توانید زکات فطره تان را در افغانستان ارسال کنید.
فطریه مهمان شب عید فطر [زکات فطره]
اگر در شب عید فطرکسانى را دعوت کنند که بعد از صرف غذا به خانه هایشان بر گردند زکات فطره آنها بر میزبان واجب می شود و یا بر خودشان واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض مذکور بر مهمانها واجب است که زکات فطرة شان را بدهند چون عائله میزبان محسوب نمی شوند اگر بنا داشته باشند چند شب بمانند در این صورت کات فطره آنها بر میزبان واجب است.
شهر ملاک در قیمت زکات فطره [زکات فطره]
کسى که خودش در ایران و خانواده اش در افغانستان است، اگر بخواهد زکات فطره خانواده اش را پرداخت کند، به قیمت ایران پرداخت کند یا افغانستان؟
پاسخ دهنده: معظم له
فطره را به قیمت ایران که در آن به سر می برد پرداخت کند.
کسانی که توان پرداخت زکات فطره را ندارند [زکات فطره]
فقرا و جنگ زده هاى کابل که اموال شان غارت شده است و توانایى پرداخت زکات فطره را ندارند چه وظیفه دارند؟
پاسخ دهنده: معظم له
زکات فطره بر فقراء واجب نیست.
چه کسانی نان خور خانه حساب می شود [زکات فطره]
حداقلّ مدّت زمانى که باید شخصى میهمان صاحبخانه باشد تا نانخور او محسوب شود، چند شبانه روز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
حداقل شب عید در خانه میزبان افطار کند و شب هم در خانه ایشان بماند نانخور او حساب می شود.
زکات فطره بچه که در رحم است [زکات فطره]
آیا بچه در شکم مادر که روح پیدا کرده است شامل فطریه میشود یا خیر وآیا چیزی باید برای فطریه ماه رمضان او کنار گذاشت یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
بچه تا به دنیا نیامده فطره اش واجب نیست.
تصرف در پول زکات فطره [زکات فطره]
پولی را بابت زکات فطره کنار نهادیم تا بعد بپردازیم. اما در هنگام پرداخت معادل آن را از دو برگ اسکناس دیگر پرداختیم. حکم تصرف در پولی که بدواً کنار نهاده شده بود چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال پولی که به عنوان فطره کنار گذاشته می شود باید خود آن پول به فقیر داده شود تعویض آن با جنس دیگر جایز نیست.
زکات فطره آدم بیهوش [زکات فطره]
اگر شخصى هنگام غروب شب عیدفطر بیهوش باشد آیا زکات فطره از او ساقط است؟
پاسخ دهنده: معظم له
بر آدم بیهوش زکات فطره واجب نیست
زکات فطره مهمان شب عید [زکات فطره]
اگر کسی در شب عید فطر مهمان داشته باشد آیا زکات فطره آنها بر عهده میزبان است
پاسخ دهنده: معظم له
اگر در آن شب بماند و نان خور صاحب خانه حساب شود زکات فطره مهمان بر صاحب خانه است و اگر افطار کند و شب به خانه اش برگردد زکات فطره بر خود مهمان واجب است.
زکات فطره مهمان [زکات فطره]
هرگاه میزبان مقلّد حضرتعالى باشد، که فطریّه کسى که فقط شب عید را میهمان اوست بر عهده میزبان نمى داند، و میهمان مقلّد مرجعى باشد که فطریّه چنان شخصى را بر عهده میزبان مى داند، تکلیف فطریّه میهمان چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
طبق قاعده فطره این مهمان، نه بر میزبان واجب است و نه بر خود مهمان؛ ولی احتیاطاً خود مهمان فطره خود را بدهد.
فطره مهمان شب عید فطر [زکات فطره]
اگر کسى تنها در افطار شب عید فطر میهمان دیگرى باشد فطریه او به عهده خودش است یا صاحب خانه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر شب در خانه میزبان نماند زکات فطره به عهده خودش است و اگر بماند و عائله حساب شود فطره او به عهده میزبان است.
مدت زمانی که فطره مهمان بر میزبان واجب می شود [زکات فطره]
در ساله عملیه شما آمده است اگر کسی پیش از غروب میهمان کسی بشود ب صاحب خانه واجب است که زکات فطره مهمان را بدهد سوال است که این مهمان چه مدت را در خانه صاحب خانه باشد که میهمان حساب شود آیا ماندن یک ساعت و نیم ساعت کفایت می کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
حداقل از غروب شب عید فطر تا روز عید فطر در خانه میزبان بماند و غذا مصرف کند.
فطره مهمانی شب عید فطر [زکات فطره]
شخصی در شب عید فطر مهمان دعوت می کند برای افطار بعد از صرف افطار همه بر می گردن به خانه هایشان آیا زکات به صاحب خانه واجب است و یا خود میهمانان؟
پاسخ دهنده: معظم له
در این فرض فطره در خود میهمان واجب است.