ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
تیمم با اعضای نجس
تیمم با عضوی نجس [تیمم با اعضای نجس]
اگر وظیفه تیمم باشد اما عضو یا اعضاء تیمم نجس باشد و امکان تطهیر نداشته باشد تیمم صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
طهارت اعضا در صحت تیمم در صورت عدم امکان تطهیر شرط نیست.و یا همان حال تیمم نماید و نماز بخواند.