ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
تیمم با وجود مانع در اعضا
وضو و غسل کسی که مانع از آب در بدنش هست [تیمم با وجود مانع در اعضا]
کسى که جراحى پلاستیک مى کند و این عمل، مانع از رسیدن آب به بدن شود وظیفه چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورت امکان رفع مانع کند و اگررفع مانع امکان ندارد بدل از غسل یا وضو تیمم کند.اگر آن مانع دراعضاء تیمم باشد باید میان وضو جبیره اى و تیمم جمع کند.
تیمم با وجود جبیره در اعضا [تیمم با وجود مانع در اعضا]
اگر پیشانى و پشت دست هاى کسى جبیره و باند باشد وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید تیمم کند وروى جبیره رامسح کند و نماز بخواند.پس از بهبودى، نمازهاى را که با این گونه تیمم خوانده است بنابر احتیاط قضا کند.
تیمم با وجود مانع در کف دست [تیمم با وجود مانع در اعضا]
اگر درکف دست مانعى باشد که رفع آن ممکن نیست چگونه تیمم کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
پشت دست بر زمین زده مى شود وبا آن پیشانى وپشت دست دیگر مسح مى شود احتیاط این است که باکف دست هم مسح شود.
تیمم با وجود مانع [تیمم با وجود مانع در اعضا]
اگر درپیشانى یا پشت دست ها مانعى وجود داشته باشد که رفع آن ممکن نیست وظیفه چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
احتیاط واجب این است که با دست روى مانع مسح شود و بعد از زوال عذر،نماز، اعاده یا قضا شود.