ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
شرایط ضمن اجاره
اجاره به شرط قرض الحسنه [شرایط ضمن اجاره]
اگر موجر منزل را به مبلغ دوازده هزار افغانی اجاره دهد و در ضمن آن شرط کند که دو لک (200000)افغانی مثلا تا یک سال قرض الحسنه به من بده ، آیا این معامله جایز است ؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله ، جایز است .
غش در اوصاف عین مستأجره [شرایط ضمن اجاره]
شخصى خانه اى سه اطاقه را اجاره می کند.اما بعداً معلوم می شود که یکى از این اطاق ها قابل استفاده نیست.آیا مستأجر حق فسخ دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مستأجر قبلا علم نداشته باشد که اطاق قابل استفاده نیست، خیار فسخ دارد و اگر راضى شد و فسخ نکرد، اجاره اطاق را نسبت به مجموع اجارة خانه، می تواند از مالک مطالبه نماید و یا از اجارة خانه کسر نماید.
اجاره دادن عین مستأجره [شرایط ضمن اجاره]
کسى خانه اى را به صورت قرارداد مطلق وکلى اجاره می کند.نه شرط شده است که باید شخص مستأجر از آن استفاده کند و نه تصریح به این شده است که مستأجر می تواند به کسى دیگر اجاره دهد.آیا مستاجر حق دارد خانه را به کس دیگرى اجاره دهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر شرط مباشرت نشده باشد حق دارد اما به همان مبلغى که اجاره کرده است نه بیشتر از آن، مگر اینکه کارهایی مانند تعمیر و سفید کارى روى خانه انجام داده باشد و یا در صورتیکه خانه را به غیر جنسى که اجاره گرفته است اجاره دهد.