ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
نماز استیجاری
اجیر شدن کسی که قرائتش اشکال دارد [نماز استیجاری]
کسیکه تجوید قرائتش درست نیست اگر اجیر شود نمازش صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر قرائتش صحیح نباشد نباید اجیر شود.
قرداد مستحبات در عبادت استیجاری [نماز استیجاری]
اجیر مى تواند - اختیاراً- اذان و اقامه را ترک کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
راجع به خواندن اذان و اقامه و دیگر مستحبات نماز باید طبق قرارداد بین ورثه و اجیر عمل شود.درصورتى که هنگام قرارداد در این باره چیزى گفته نشده باشد باید به عرف منطقه عمل شود.اگر خواندن اذان و اقامه متعارف است باید خوانده شود.وگرنه لازم نیست.
اجیر شدن کسی که قرائتش صحیح نیست [نماز استیجاری]
سى که قرائت اش درست نیست اگر اجیر شود نمازش صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
چنین کسى نباید اجیر شود.
رعایت ترتیب یومیه در نماز استیجاری [نماز استیجاری]
آیا جایز است درنماز استیجارى اول پنج تا نمازصبح بعد پنج تا نمازظهر و عصر بعد پنج تا نماز مغرب و عشا خوانده شود تا مجموع آن نماز پنج روز به حساب آید؟
پاسخ دهنده: معظم له
احوط این است که نمازهاى یومیه به ترتیب خودش خوانده شود یعنى ازصبح شروع وبه عشاء ختم شود.
اجیر شدن کسی که خودش عبادت قضایی دارد [نماز استیجاری]
کسانیکه روزه و نماز قضایی دارد مى تواند اجیرکس دیگرى شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر باعث ترک نماز و روزه خود اجیر شود اجتناب شود و اگر نشود مانعى ندارد.
اجیری که در انجام عبادات کسی دیگر را اجیر کرده [نماز استیجاری]
شخصى براى انجام عبادات میتى اجیر شده و بنا داشته خودش انجام دهد، اما نتوانسته و اجرت را به کس دیگرى داده تا او این عبادات را از طرف میت انجام دهد، آیا کفایت مى کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر شرط مباشرت یا قرینه بر مباشرت نباشد نائب گرفتن کافى است.
ترتیب نماز قضای شخص با نماز استیجاری [نماز استیجاری]
اگر کسى تعداد نمازهاى قضا شده اش را نداند و از سوى دیگر براى خواندن نمازکسى دیگرى به مدت چند سال اجیر شده است.اولا از بابت قضاى نمازهاى خودش چه وظیفه اى دارد و ثانیا قضاى نمازهاى خودش مقدم است یا نما ز استیجارى؟
پاسخ دهنده: معظم له
درقضاء نمازهاى خودش نمى تواند به حداقل اکتفا کند، حد متوسط و میانه را انجام دهد مثلأ اگر شک دارد که یکسالى یا دو سال نماز قضا به عهده دارد، یکسال و نیم بخواند (نمى تواند به یکسال که حداقل است اکتفا کند) اما اینکه اول کدام را بخواند، به کیفیت و زمان اجاره بستگى دارد که هنگام شروع و ختم آن را چگونه تعیین کرده باشند.
کسی که مقدار نماز استیجاری را فراموش کرده [نماز استیجاری]
کسى که براى انجام دادن نماز و روزه میتى اجیر شده است و مقدارى از نماز و روزه را انجام داد و مقداری را انجام نداده است و حالا فراموش کرده است که چه مقدار را انجام داده و چه مقدار را انجام نداده است وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر انجام نماز وروزه را درظرف زمانى خاص تعهدکرده باشد و زمان هم تمام نشده باشد باید آن قدر نماز بخواند و روزه بگیرد که یقین به فراغ ذمه اش پیدا کند امااگرزمان معین به پآیان رسیده است بدون اجازه مستاجر نمی تواند باقی مانده را در خارج از وقت معین انجام دهد.واگردسترسى به مستاجر ندارد باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.