ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
روزه مسافر
وطن [1 و 0 زیر گروه]
دائم السفر [1 و 0 زیر گروه]
تردد بین دو محل [4 و 0 زیر گروه]
بازگشت از مسافرت [5 و 0 زیر گروه]
روزه و مشقت کاری [روزه مسافر]
سلام من کارگرساختمانی درایران هستم که درهوای بیرون توافتاب کارمیکنم وروزهای روزه رابه سختی تحمل میکنم سوالم اینجاست که راه دیگه ندارد مثلا قضایی شان رادرافغانستان بیگرم .یاباید مجبورادرهمین ماه رمضان بگیرم اگرراهنمای فرماید متشکرم.
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
در فرض سوال باید یا روزه بگیرید و یا اینکه در هر روز تا سر 23 کیلومتری بیرون شهر بروید و افطار کنید و بعدا قضا نمایید و اگر مدارک اقامتی نداشته باشید و اطمینان ماندن تا سه سال نداشته باشید مسافرت در هر 9 روز کفایت می کند.
خارج شدن یا رسیدن بعد از ظهر به حد ترخص [روزه مسافر]
اگر کسى پیش از ظهر از محل اقامت خود مسافرت اما بعد از ظهر از حد ترخص خارج شود ویا درهنگام ورود پیش ازظهر به حد ترخص وبعد ازظهر به محل اقامت خود برسد روزه اش چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در هر دو صورت جمع میان روزه و قضاى آن احوط است.
روزه داری که بعدا بفهمد رفت و آمدش بیش ازشرعی بوده [روزه مسافر]
اگر کسى نداندکه ازمحل زندگى تا محل کارش مسافت شرعى است یا نیست و روزه اش را بگیرد بعداً معلوم شود که مسافت شرعى نبوده است روزه اش صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگرقصد قربت کرده باشد روزه اش صحیح است.
روزه کسی که بدون قصد ده روز در جایی مانده [روزه مسافر]
کسى که در دماوند خانه اش می باشد و در ماه رمضان به تهران مسافرت می کند یک روز یا بیشتر در خانه اش روزه می گیرد بعد به تهران مسافرت می کند دوباره به خانه بر می گردد و روزه می گیرد باز به تهران بر می گردد و این عمل چندین بار تکرار می شود حکم نماز و روزه اش در خانه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر در دماوند چهار سال یا بیشتر مانده باشد قضا ندارد و اگرکمتر مانده باشد و بدون قصد اقامت ده روز، روزه گرفته باشد، روزه اش قضا دارد.
کارگر سر جوک که گاهی بیش از 8 فرسخ می رود [روزه مسافر]
کارگرى که صبح ها سر جوک (فلکه) براى کار می رود، بعضى وقت ها رفتن و برگشتن به اندازه هشت فرسخ می رسد و برخى اوقات نمی رسد نماز و روزه اش چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر صاحب کار بگویدکه فاصله چهار یا هشت فرسخ است نماز قصر و روزه افطارمی شود و اگر فاصله و مسافت را نداند روزه را بگیرد و نمازرا تمام بخواند واگربدون قصد به هشت فرسخى برسد در بازگشت نماز قصر و روزه افطار می شود.
مسافرت کسی که مدتی در محلی زندگی می کند [روزه مسافر]
کسى که به مدت پنج - شش سال در محلى زندگى می کند اما گاهى درماه رمضان هشت فرسخ مسافرت می کند یعنى صبح بر سرکار می رود و شب بر می گردد نماز و روزه اش چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سؤال نماز و روزه ایشان در سفر قصر است.
روزه در مسافرت [روزه مسافر]
در سفر می توان روزه مستحبى گرفت؟
پاسخ دهنده: معظم له
در سفر روزه جایز نیست مگر سه روز روزه در مدینه یا این که نذر کرده باشد که در سفر روزه بگیرد.
به وطن رسیدن مسافر که سهوا افطار کرده [روزه مسافر]
کسى در ماه رمضان در مسافرت - سهوا - افطار می کند اگر پیش ازظهر همان روز به محل اقامت خود برگردد می تواند نیت روزه کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
نمی تواند نیت روزه کند