ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
شرایط تعلق خمس
خمس خانواده مستاجر که درآمد زیادی ندارند. [شرایط تعلق خمس]
با سلام و احترام
خانواده ای که درآمد زیادی نداشته و مستاجر هستند، طی چندین سال برای ازدواج پسر جوانشان پول پس انداز می کنند. آیا به آن پول پس انداز شده خمس تعلق می گیرد یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
خمس آن پول را باید بدهد بعد مصرف کند.
خمس اموال صغیر که به بلوغ رسیده [شرایط تعلق خمس]
کسى که درکودکی پدرش را از دست می دهد وقتى که به بلوغ می رسد خمس تمام اموالش (لوازم خانه، گا و، گوسفند و...) را پرداخت کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اموالى که از پدر به ارث رسیده است خمس ندارد و چیزهایی را که خودش دربین سال خریده است هم خمس ندارد اما اگرکارکرده است وپولش به مدت یک سال در نزدش مانده است خمس به آن تعلق می گیرد و اگر فرش و ظرفى با آن پول بخرد باید خمسش را حساب کند.
خمس کسی که می خواهد سرسال بگیرد [شرایط تعلق خمس]
کسى صغیر بوده است بعد ازبلوغ باکار وکوشش سرمایه اى پیدا می کند و می خواهد سر سال تعیین و خمس خود را پرداخت کند آیا از همه اموال خود خمس حساب کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
خمس پول نقدى را پرداخت کند اما درباره خمس لوازم خانه باید براى مصالحه به حاکم شرع رجوع کند.
جبران پول خمس داده شده از درآمد سال [شرایط تعلق خمس]
کسى مبلغ دوصد هزار تومان پول تصفیه شده از خمس داشته است.این مبلغ مصرف می شود آیا می تواند از ارباح کسب سال آینده مبلغ یاد شده را کنار بگذارد.و خمس باقیمانده را بدهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
احوط این است که چنین کارى نمی تواند.
مصالحه ی خمس وسایل منزل [شرایط تعلق خمس]
برخى از علماء خانه و اموال مهاجرین افغانى را مصالحه می کنند آیا این کار صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
این مسأله سه صورت دارد: 1- اگر لوازم خانه با پولى خریدارى شده باشد که سرسال خمسى آن پول نرسیده بوده است خمس ندارد.2- اگر لوازم خانه با پول خمسى خریدارى شده باشد، لوازم خانه خمس دارد و باید پرداخت شود.مصالحه صحیح نیست.3- اگر لوازم خانه با پولى خریدارى شده باشد که نمی داند خمس به آن پول تعلق گرفته است یا نه، تنها در این صورت لوازم خانه مورد مصالحه قرار می گیرد.به شرط این که مصالحه کننده وکیل مجتهد باشد یا اجازه ازمجتهد داشته باشد.
پرداخت خمس به صورت ماهیانه [شرایط تعلق خمس]
آیا می توان خمس را در پآیان هر ماه پرداخت کرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
مانعى ندارد، ولى این تخمیس بر ضرر مالک می باشد زیرا مؤنه و مصرفش از پول مخمس می شود.
محاسبه خمس اساس منزل [شرایط تعلق خمس]
کسى که تصمیم دارد خمس اموال خانه اش را حساب کند ملاک قیمت گذارى، قیمت هنگام خرید اموال است یا قیمت هنگام محاسبة خمس؟
پاسخ دهنده: معظم له
قیمت هنگام محاسبه و اخراج خمس است.اگرکسى اصولا خمس نداده است باید قیمت روز خرید بعضى اموال را حساب کند زیرا اموال و اشیاى مورد خمس در اثر استفاده،کهنه و قیمت آن ارزان شده است.