ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
مصرف زکات
دادن زکات به کسی که ادعای فقیر بودن می کند [مصرف زکات]
اگرکسى ادعاکندکه فقیر است پرداخت زکات به او جایز است؟ و اگر فقیر نبوده باشد، موجب برائت ذمه می شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
کسى که پیش از این فقیر نبوده است با ادعاى او، فقرش ثابت نمی شود مگر این که ازگفتار او اطمینان حاصل شود.اگر انسان نداندکه کسى که ادعاى فقر می کند پیش از این هم فقیر بوده است یا نه در این صورت موجب برائت ذمه می شود.
زکات دادن پدر به فرزند فقیر [مصرف زکات]
آیا پدر می تواند زکات اموال خود را به فرزند فقیر و بدهکار خود بدهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
پدر نمی تواند زکات خود را به فرزند خود بدهد اما می تواند از زکاتش بدهکارى او را پرداخت کند.
اولویت فقرا در مصرف زکات [مصرف زکات]
آیا زکات براى ساختن پل، مدرسه وکسى که مخارج سالانة خانواده اش را ندارد پرداخت می شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
زکات کسى که فقیر است به خودش نمی رسد اما براى ساختن پل، مدرسه و فقرا مصرف می شود در شرایطى که قحطى و خشک سالى می باشد فقرا بر ساختن مدرسه و پل مقدم است.