ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
شرایط شاهد
شهادت زنا زاده [شرایط شاهد]
با توجه به این که شهادت ولد الزنا پذیرفته نمی شود؛ اگر فردی نسبت به یک طرف (زانی یا زانیه) زنا زاده بوده و نسبت به طرف دیگر چنین عنوانی به جهت شبهه یا جهات صدق نکند آیا شهادت چنین فردی معتبر است؟ آیا حکم مساله در صورت وجود شبهه در طرف مرد و توطئه توسط زن نابکار (زانیه) تفاوتی نمی کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
شهادت والد الزنا مطلقاً صحیح نیست.
شهادت صبی در قتل یا جرح [شرایط شاهد]
اگر شهادت صبی ممیز در جنایت مورد پذیرش باشد، آیا این شهادت لزوماً باید علیه صبیان حاضر در محل جنایت باشد یا این که شامل شهادت صبیان علیه افراد بالغ نیز می گردد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال شهادت صبیان اگر واجد شرایط باشند فقط در مورد قتل قبول است اما در جرح محل اشکال است.