ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
موانع انجام حج
استطاعت کسی که پسرش به سن ازدواج است [موانع انجام حج]
کسی که استطاعت مالی برای حج دارد و پسرش به سن ازدواج رسیده باشد‌‌ گرفتن زن برای پسرش واجب است یا رفتن به حج؟
پاسخ دهنده: معظم له
رفتن به حج واجب است، ولو ازدواج پسرش به تأخیر افتد.
حج خانمی که بچه شیر خوار دارد [موانع انجام حج]
آیا خانمى که به لحاظ مالى و بدنى و راه مستطیع است ولى طفل شیرخوارى دارد که با غیر او آرام نمى گیرد مستطیع است؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید بچه شیرخوار را همراه خود ببرد، مگر اینکه خطری جان بچه را تهدید کند و کسی دیگر هم نباشد تا از او نگهداری کند، که در این صورت اگر استطاعت آن زن تا سال بعد باقی باشد باید سال بعد به حج برود.
حج کسی که در سفر حج فوت کرده [موانع انجام حج]
کسی که مستطیع باشد بطرف حج رفت ولی در بین راه فوت کرده حج این چه حکم دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر بعد از احرام و دخول در محدوده حرم فوت کند حج از ذمه او ساقط می‌شود.
حج کسی که بعد از عمره تصادف کرده [موانع انجام حج]
کسی که بعد از انجام عمره تمتّع تصادف می‌کند و در بیمارستان بستری می‌شود آیا این شخص برای اعمال حج تمتّع نایب لازم دارد، اگر لازم دارد، آیا کسی که خودش حج واجب انجام می‌دهد می‌تواند نایب او شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
شخص مورد نظر حکم محصور از حج را دارد، اگر از سال های قبل مستطیع بوده و اقدام نکرده است ویا استطاعت تا سال آینده باقی می‌ماند در هر دو صورت واجب است که در سال آینده حج انجام دهد در صورتی که امسال امکان نداشته باشد، اگر امکان دارد مُحرم شود به مقدار واجب درک وقوفین کند و سایر اعمال را خودش انجام دهد و اگر نمی‌تواند نایب بگیرد.
حج کسی که بعد از عمره فوت کرده [موانع انجام حج]
کسی که عمره تمتع را انجام داده و در مکّه فوت می‌کند آیا برای انجام حج تمتّع نایب لازم دارد یا انجام عمره از حجة الاسلام کفایت می‌کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
نائب لازم نیست، کفایت می‌کند.
حج زنان که اموال موروثی خود را هبه کرده [موانع انجام حج]
زنانى که مسایل شرعى را نمی دانند و زمین هاى موروثى خود را به ذوى الارحام شان هبه می کنند و حال این که از نظر شرعى با داشتن زمین موروثى مستطیع به حساب می آیند آیا هبه چنین زمینى از نظر شرعى صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
هبه صحیح است اما حج واجب بر عهده زنان یاد شده می ماند و احوط این است که موهوب له، از طرف آنها نایب میقاتى براى حج بگیرد.
ماترک میتی که هم بدهکار است و هم حج واجب دارد [موانع انجام حج]
کسى که هم بدهکار است و هم حج واجب بر عهده اش است از دنیا برود و ماترک او براى پرداخت بدهکارى و انجام حج کفایت نکند وظیفه ورثه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
در این صورت پرداخت بدهکارى مقدم است.اگر ورثه تبرعا از طرف میت حجى انجام دهند میت برى الذمه می شود، اگرچه حج میقاتى باشد.
رفتن حاجی به غار حرا [موانع انجام حج]
عرفه و غار حراء خارج از مکه است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
رفتن به آنجا اشکال ندارد.
خروج از مکه قبل از انجام حج [موانع انجام حج]
آیا حاجی بعد از اتمام عمره و قبل از حج می تواند از حرم و مکه خارج شود؟ اگر خارج شود چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مطمئن باشد که وقت احرام حج بر می گردد اشکال ندارد.
ترک حج واجب بخاطر نگهداری از مادر [موانع انجام حج]
کسى از افغانستان همراه با مادر پیرش براى زیارت کربلای معلا حرکت می کند در مسیر راه تجارت می کند و وقتى به کربلا می رسد استطاعت حج پیدا می کند و موسم حج هم فرا می رسد اما به خاطر تنهایی مادر و پیرى او نمی تواند او را تنها بگذارد و به حج برود.وقتى به افغانستان بر می گردد دیگر توان مالى ندارد که به حج برود آیا حج بر او واجب شده است؟
پاسخ دهنده: معظم له
این مسأله دو صورت دارد: 1- اگر امکان داشته است که مادرش را درکربلا یا نجف در خانه یکى از دوستان، خویشا وندان یا هموطنان بگذارد و خودش به حج برود، ترک حج واجب به خاطر مادر جایز نیست.2- اگر حج رفتن این شخص باعث فوت مادرش می شده است حج به ذمة او تعلق نگرفته است.