ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
ولایت (سر پرستی)
میزان کسب رضایت والدین [ولایت (سر پرستی)]
اگر والدین با مسائل مهم و سرنوشت ساز فرزند بدون دلیل کافی مخالفت کنند؛ آیا جلب رضایت آنان لازم است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سؤال مخالفت اشکال ندارد؛ ولی سعی کند موجب ایذاء و نا راحتی پدر و مادر را فراهم نسازد.
صغیر که ادعای کند ولی نفقه نداده [ولایت (سر پرستی)]
صغیر و مجنون در همه احکام مساوى هستند.اما اگر جنون بعد از بلوغ دامنگیر مجنون شود ولى او حاکم شرع است، اگر چه احتیاط در توافق و همکارى پدر، جد یا وصى آنها با حاکم شرع است؟
پاسخ دهنده: معظم له
این نزاع اثر عملى ندارد.
اولیاء مجنون [ولایت (سر پرستی)]
آیا ولى مجنون همان کسانى است که بر صغیر ولایت دارند یا تفاوت دارند؟
پاسخ دهنده: معظم له
صغیر و مجنون در همه احکام مساوى هستند.اما اگر جنون بعد از بلوغ دامنگیر مجنون شود ولى او حاکم شرع است، اگر چه احتیاط در توافق و همکارى پدر، جد یا وصى آنها با حاکم شرع است.
مضاربه با اموال صغیر [ولایت (سر پرستی)]
آیا ولى صغیر می تواند با اموال او مضاربه کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله , اگر عامل امین ومورد اطمینان باشد اما اگر مال صغیر را به غیر امین و غیر مطمئن بدهد ضامن است.