ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
کفاره
کفاره جمع [3 و 0 زیر گروه]
متفرقه کفاره [13 و 1 زیر گروه]
کفاره افطار عمدی [کفاره]
فلانی در خارج از کشور در ایام روزه هم کار میکرده و روزه گرفته نتوانسته، وی 2 سال پیاپی روزه نگرفته، کفاره ان چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
کفاره هر روز 2 ماه روزه یا اطعام 60 فقیر است.
زمان پرداخت کفاره [کفاره]
سلام ضمن توفیقات مذید جناب عالی : استدعامندم در رابطه با مقدار کفاره روزه وهمچنان اگر شخص نتواند دریک سال روزه قضای را بگیرد وبه سال دوم متصل شود ایا کفاره در هرسال را بدهد یا همان یکبار. تشکر از مرجع عالی
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
در هر سال لازم نیست کفاره بدهد یک بار کفاره بدهد کافی است.
حکم کسی که 10 سال روزه نگرفته [کفاره]
سلام من حدود 10سال است که روزه نگرفته ام اگر توبه کنم اکنون حکم شرعی و تکلیف من چگونه است؟
پاسخ دهنده: معظم له
چنانچه روزه نگرفتن شما به خاطر عذر شرعی بوده، اکنون باید آن روزه ها را قضا کنید و برای هر سال 22/5 (بیست و دو و نیم) کیلو گندم (طعام) فدیه بدهید.
و اگر عمداً و بدون عذر شرعی افطار کرده اید؛ هم قضا دارد و هم کفاره که باید برای هر روز 45 کیلو گندم به عنوان کفاره برای شصت فقیر بدهید.
کفاره نزدیک در روز ماه رمضان [کفاره]
با سلام من یک جوانم که تازه ازواج کردم ودرروز بیست پنج ماه رمضان بعداز اذان صبح با همسرم نزدکی کردم
آیا غیر ازقضاء کفاره هم بدهم یانه کفاره عادی یا کفاره جمع که شصت روز به من تعلق میگیرد .
باتشکر
پاسخ دهنده: معظم له
هم قضا دارد و هم کفاره عمد که 60 مسکین را اطعام کند و یا 60 مسکین را هر کدام یک مد طعام بدهد و یا 60 روز روزه بگیرد.
دادن قیمت کفاره به 60 فقیر [کفاره]
کسی که در روزه ماه مبارک رمضان بدون عذر شرعی افطار کرده اگر بخواهد کفاره بدهد آیا می‌تواند قیمت آنرا به فقیر بدهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال،‌کفّاره اطعام شصت مسکین یا دادن شصت مد طعام به شصت مسکین است ودادن پول کفایت نمی‌کند.
پرداخت نقدی کفاره روزه [کفاره]
کسى که به جهت عذر شرعى نتواند روزه بگیرد و باید یک مد طعام براى هر روزکفاره بدهد، اگر به جاى گندم پول نقد بدهدکفایت می کند و همچنین در کفارة افطار عمدى؟
پاسخ دهنده: معظم له
در هر دو مورد پول نقد کفایت نمی کند.
کفاره کسی که بخاطر مریضی روزه نگرفته و قضا نکرده [کفاره]
اگر کسى به خاطر مریضى نتوانست ماه رمضان روزه بگیرد و تا سال بعد هم نتواند قضایش را بگیرد آیا دو تا فدیه بر او واجب است یکى جهت افطار روزه بخاطر مریضى ویکى بخاطر نگرفتن قضاء آن یا یک فدیه کفایت می کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
یک فدیه (کفاره) کفایت می کند.
دادن کفاره به افراد واجب النفقه [کفاره]
آیا کفاره روزه را می شود به افراد واجب النفقة خود بدهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
چون درکفاره دادن طعام واجب است لذا به واجب النفقه داده نمی شود.
کفاره روز های عادت زن مریض [کفاره]
اگرکم نور شدن چشم موقتى باشد که بعد از افطار یا بعد از رمضان به حال عادى برگردد و ضرر بر چشم نباشد روزه بر او واجب است.
پاسخ دهنده: معظم له
بلى باید کنارة ایام عادت را بدهد.
کفاره روزه استیجاری [کفاره]
در روزه استیجارىاگر بعد از ظهر افطارکند کفاره بر او واجب است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
کفاره بر او واجب نیست ولى احتیاط درترک افطار در بعد از ظهر است.
کفاره تعدد جماع در رمضان [کفاره]
گرکسى درروز ماه رمضان چند بار به همسرش نزدیکى کندکناره جمع بر او واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
تعدد جماع موجب تعدد کفاره می شود نه جمع.اگر کسى درروز وماه رمضان زناکندکفاره جمع بر او واجب است.
کفاره باقی ماندن بر جنابت از حرام [کفاره]
اگر کسى در شب ماه رمضان از حرام جنب شود و عمدأ - تاصبح غسل نکند و روزه اش را هم بخورد کفارة جمع بر او واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
به خاطر باقی ماندن بر جنابت یک کفاره واجب است اگر چند از حرام باشد.
کفار روزه نگرفتن بخاطر جنابت [کفاره]
به خاطر باقی ماندن بر جنابت یک کفاره واجب است اگر چند از حرام باشد.
پاسخ دهنده: معظم له
به خاطر بقاى بر جنابت یک کفاره واجب است باعث و بانى هرکه باشد.
روزه مستحبی بجای کفاره [کفاره]
اگرکفاره ی روزه قضایی آن قدر باشد که مکلف از انجامش نا امید شده باشد می تواند روزه مستحبى بگیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
روزه مستحبى نمی تواند بگیرد.
شرط بودن کفاره برای قبول روزه قضا [کفاره]
آیا در قبول روزه قضایى، دادن کفاره روزه شرط است یا هر کدام عمل (على حده ) است؟
پاسخ دهنده: معظم له
ممکن است شرط قبولی باشد اما شرط صحت نیست.کسى که کفاره ی روزه دارد می تواند روزه قضایى بگیرد و صحیح است.
مقدار کفاره تأخیر [کفاره]
کسى که به خاطر بیمارى نتوانسته است روزه بگیرد و حتى قضاى آن را نیز تا روزه سال آینده نتوانسته است بگیرد، پول هم ندارد که کفاره اش را پرداخت کند.کفاره تأخیر چه مقدار است؟
پاسخ دهنده: معظم له
کفارة روزه هر روز یک مد (750 گرم)است که کفاره سى روز سى مد (بیست و دو و نیم کیلوگرم) می شود.
زنی که تا رمضان بعد قضا روزه اش را نگرفته [کفاره]
اگر زن حامله نتواند روزه بگیرد باید روز یک مد طعام بدهد اگر تسامحاً وتساهلاً تا رمضان بعدی قضای آن را نگرفت آیا دوکفّاره واجب است یا یک کفّاره؟
پاسخ دهنده: معظم له
بلی برای هر روز دو تامدّ طعام بدهد یکی به عنوان فدیه یکی به عنوان کفّاره.
سقوط کفاره با اجرای قصاص [کفاره]
در مورد قتل عمد یا سایر گناهانی که قصاص حکم می‌شود آیا کفاره هم پرداخته می‌شود یانه؟ یا اگر قصاص صورت گرفت کفاره منتفی می‌شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
با اجراء قصاص کفّاره ساقط نمی‌شود.
کسی که یوم الشک را عمدا افطار کرده [کفاره]
اگر یقین کند که اوّل رمضان است و عمداً افطار کرد بعد معلوم شد که آخر شعبان بوده آیا کفاره بر او واجب است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
قضأ و کفّاره بر او واجب نیست.
خانمی که قبل از عادت روزه اش را افطار کرده [کفاره]
اگر خانمی اوّل روز عمداً روزه خود را افطار کند و در وسط روز حیض یا نفاس یا مرضی بر او عارض شد آیا کفاره بر او واجب است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
احتیاط در وجوب کفاره است ولی بعید نیست که کفّاره بر او واجب نباشد.
کسی که به گفته دکتر روزه اش را خورده [کفاره]
شخصی مریضی را دکتر گفته است که روزه برایت ضرر دارد و او هم به حرف دکتر روزه‌اش را افطار کرده است بعد معلوم شده که دکتر اشتباه کرده و روزه براین شخص ضرری ‌نداشته است حال قضا و کفاره بر او واجب است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
فقط قضأ واجب است و کفاره واجب نیست.
زمان دادن کفاره معذور [کفاره]
کسی که در اثربیماری یا عذر دیگر روزه ماه رمضان را افطار کرده و تا رمضان آینده قدرت روزه گرفتن را ندارد یا دارند ولی مسامحه می‌کند و باید کفاره بدهد آیا می‌تواند بعد از ماه رمضان کفاره بدهد یا باید صبر کند تا رمضان آینده؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید صبر کند اگر قدرت بر گرفتن روزه پیدا کرد باید روزه بگیرد و اگر نتوانست روزه بگیرد و روزه سال بعد آمد آن وقت کفاره جهت ترک و تأخیر واجب است یعنی اگر روزه امسال را گرفته نتوانست و به سال بعد متصل شد باید کفاره تاخیر یکسال را بدهد.
شرایط مصرف کفاره توسط فقیر [کفاره]
کفّاره که به فقیر می‌دهد آیا لازم است که فقیر آن را صرف در اکل بکند یا می‌تواند آنرا بفروشد یا هبه کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
فقیر بعد از تملّک میتواند آن را بفروشد یا هبه کند یا بمصرف دیگر غیر از اکل برساند.