ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
رمالی و دعا نویسی
فال بینی و پیشگویی [رمالی و دعا نویسی]
زنان یا مردانى درکنار خیابانها و یا پاده روها نشسته و براى مردم فال می گیرند و ازگذشته و آینده خبر می دهند، آیا کار آنها مشروعیت دارد و پول دادن به آنها جایز است و پول گرفتن آنها چه صورت دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
کهانت و اخبار از مغیبات حرام است و پول دادن وگرفتن مشروعیت ند ارد .
پول گرفتن برای تعویذ نویسی [رمالی و دعا نویسی]
کسانى هستندکه تعویذ، دعانویسى و رمالى را پیشه کرده اند. مثلا براى رفع حسد ازگاو و ... تعویذ می دهند و در برابر آن از مردم و حاجتمندان پول می گیرند. آیا گرفتن اجرت جایز است ؟
پاسخ دهنده: معظم له
اصل دعانویسى از قرآن وکتب معتبر براى شفأ بیماران و حل مشکلات مانعى ندارد. وگرفتن اجرت در برابر آن جایز است .
اثبات دزدی به قول رمال [رمالی و دعا نویسی]
کسانى هستند که به قول خودشان خبر از غیب می دهند مثلا اگر چیزى دزدیده شده باشد سارق و مکان اموال مسروقه را نشان می دهند و در بعضى موارد مطابق با واقع می شود آیا صاحب اموال مسروقه می تواند خانة متهم را بازرسى کند ؟
پاسخ دهنده: معظم له
خبر دادن آنان حجت شرعی نیست و اثبات حق نمی کند. مگر این که صاحب اموال مسروقه یقین پیدا کند.