ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
سقط جنین
سقط جنین که بقای آن ضرر دارد [سقط جنین]
اگر جنینی در مراحل ابتدایی باشد، و به صورت انسان کامل در نیامده باشد، و باقیماندن جنین در آن حالت و سپس تولد ناقص آن به تصدیق اهل اطلاع متدین باعث عسر و حرج شدید برای پدر و مادر گردد آیا پایان دادن به حاملگی جایز است؟ اگر سقط جنین جائز است آیا دیه هم دارد یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
سقط جنین مطلقا جایز نیست؛ مگر در صورتیکه بقاء جنین قبل از چهار ماهگی (که روح دمیده نشده) طبق نظر و تشخیص متخصصین ثابت شود که باقی ماند آن موجب تلف مادر می شود در این صورت سقط جایز است؛ ولی دیه به عهده مباشر سقط است.
اما بعد از دمیده شدن روح اصلا سقط جنین جواز ندارد.
سقط جنین قبل از دمیدن روح و بعد از آن [سقط جنین]
درباره سقط جنین قبل از دمیدن روح و بعد از آن چه می فرمایید؟
پاسخ دهنده: معظم له
مطلقاً حرام است و دیه دارد و تفصیل آن در توضیح المسائل مساله (3021) مذکور است و اگر روح دمیده باشد بر علاوه دیه کفاره نیز دارد و کفاره قتل عمد را که همان کفاره جمع است انجام دهد. ------- ضمیمه مسئله 3021 توضیح المسائل ____________ (مسأله 3021): اگر انسان کارى کند که زن حامله سقط کند، و آن سقط آزاد و محکوم به اسلام باشد چنانچه چیزى که سقط شده نطفه باشد، دیه اش بیست مثقال شرعى طلاى سکه دار است، که هر مثقال آن 18 نخود مى باشد، و اگر علقه یعنى خون بسته باشد، چهل مثقال. و اگر مضغه یعنى پاره گوشت باشد، شصت مثقال و اگر استخوان شده باشد، هشتاد مثقال و اگر گوشت آورده ولى هنوز روح در او دمیده نشده، صد مثقال. و اگر روح در او دمیده شده، چنانچه پسر باشد دیه او هزار مثقال و اگر دختر باشد، دیه او پنجصد مثقال شرعى طلاى سکه دار است، و در جمیع این صور اگر عوض هر یک مثقال طلا، ده درهم نقره بدهد کافى است.