ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
اصطلاحات فقهی
به چه کسانی شهید گفته می شود؟ [اصطلاحات فقهی]
آیا در مکتب اسلام تنها به کسی که در راه خدا کشته می شود شهید گفته می شود یا نه شهید کلمه عام است برای همه کسانی که کشته می شوند اطلاق می گردد؟
آیا کسی که برای دفاع از کشور خود کشته می شود ولو انگیزه خدایی نداشته باشد باز هم شهید گفته می شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
شهید که غسل و کفن از او بر داشته می شود کسی است که در جنگ با کفار در معرکه قتال شهید شده باشد.
کسانی دیگر که از آنها تعبیر به شهید شده اند، به خاطر داشتن درجه شهداء است، نه احکام شهداء.
اما کسانی که انگیزه دینی نداشته باشند، شهید گفته نمی شود.
وظیفه مقلدین در قبال احتیاط واجب ها [اصطلاحات فقهی]
در ازدواج موقت که نظر شما مبنی بر این است که دختر باکره بنابر احتیاط واجب با اجازه پدر یا جد پدری باشد، آیا ما می توانیم به فتوای مرجع دیگری که نظرشان در این زمینه چیزی دیگر است رجوع کنیم؟
پاسخ دهنده: معظم له
ج1: در مورد ازدواج دختر باکره فتوای اینجانب شرط بودن اذن ولی است؛ مگر اینکه مانع دسترسی و تحصیل اذن پدر وجود داشته باشد، یا پدر بدون دلیل و عذر شرعی از ازدواج دختر با همکفش ممانعت کند که در این صورت اذن پدر ساقط می شود.
ج2: در مسائل احتیاط مقلدین می توانند به مرجع جامع الشرایط با رعایت اعلم فالاعلم رجوع کنند.
معنی اعراض از وطن و حکم آن [اصطلاحات فقهی]
زادگاه وجایگاه اجدادی من ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا دره ترکمن قریه خدری است درآنجا حدود 3 جریب زمین زراعتی هم داریم که فعلا یکی ازدوستانم بالای آن کشت وزراعت میکند و به ما چیزی بابت آن نمیدهد
فعلا در کابل زندگی می کنیم همه زندگی ما درکابل است، در آنجا فقط بخاطرهواخوری یا فاتحه و عروسی میرویم، دیگرکاری آنجا نداریم.
سوال من این است وقتی من بخاطرهواخوری فاتحه ویا هم بخاطرعروسی به زادگاهم میروم، نماز وروزه ام چی حکمی دارد؟
فعلا که درآنجازندگی نمی کنیم در آینده هم تاکدام مشکل خیلی جدی پیش نیاید قصدرفتن به آنجا رانداریم ،امااگرشرایط جنگی شد مثل گذشته ها شاید برویم.
دیگر اینکه من کلمه "اعراض" را که در رساله و استفتاءات آمده را خوب ندانستم؛ لطفاواضح نمایید.
پاسخ دهنده: معظم له
1ـ در فرض سؤال اگر از وطن اعراض نکرده اید نماز تمام و باید روزه بگیرید، ولی اگر اعراض کرده اید به این معنی که در آینده قصد زندگی در آنجا را نداشته باشید؛ در این صورت حکم مسافر را دارید.
2ـ اعراض از وطن یعنی اینکه انسان تصمیم بر روی گردانی از وطن و ترک اقامت مستمر در آنجا را داشته باشد، که سبب مسافر بودن انسان در وطن سابق و قصر نماز و روزه اش در آنجا می گردد.
مراد از مؤمن در آیه 92 سوره نساء [اصطلاحات فقهی]
مراد از مؤمن که در سوره نساء آیه92 {وَ مٰا کاٰنَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِه...} که چند بار تکرار شده است خصوص شیعه است یا اعم از شیعه وسنّی؟
پاسخ دهنده: معظم له
اعم از شیعه و سنّی است.
معنای حجر [اصطلاحات فقهی]
معناى حجر چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
کسى که از تصرف در اموال خود به خاطر صغارت (صغیر بودن)، سفاهت(کسی نفع و ضررش رانفهمد)، افلاس(کسی که بدیهی اش بیشتر از دارایی اش باشد) و مانند اینها از نظر شرعى منع شود او را محجور می گویند
معنای صلح [اصطلاحات فقهی]
آیا صلح ازعقود است ومعناى آن چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
صلح ازجمله ی عقود است ومعناى آن این است که دو نفر با هم بر سر چیزى مانند تملیک عین ومنفعت یا اسقاط دین وقرض یا اسقاط حق سازش کنند
معنی قرح و جرح [اصطلاحات فقهی]
تفا وت " قرح " و" جرح " چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
در اثر.تفاوت چندان ندارد.قرح "دمل ودانه " جرح "زخم چاقو وکارد یا امثالى آن را مى گویند.
معنی مطابقت با واقع و احتیاط [اصطلاحات فقهی]
در رساله هاى عملیه آمده است که اعمال، بدون تقلید باطل است مگراینکه این اعمال مطابق با واقع یا مطابق با فتواى مجتهد جامع الشرائط که وظیفه او تقلید از این مجتهد بوده انجام گرفته باشد، مطابقت عمل با واقع چگونه تشخیص داده مى شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
مطابقت با واقع با رجوع به رساله هاى عملیه موجود که همه حکم به صحت آن کرده باشند و یا موافق با احتیاط باشد، تشخیص داده مى شود.