ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
احکام قضایی و جزایی
شهادت (گواهی) [0 و 1 زیر گروه]
حدود [1 و 0 زیر گروه]
دیات [5 و 0 زیر گروه]
احکام مرتد [3 و 0 زیر گروه]
همکاری با سازمان های محرمانه [احکام قضایی و جزایی]
اگر شخصی درموقعیتی قرار گیرد که با بخش های محرمانه خارجی ها، فعالیت انجام دهد، و مطمئن باشد که همکاری وی ضرری به جامعه مسلمانان ندارد؛ پولی که از این راه دریافت می کند چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر کارش مفسده ی برای خودش و جامعه اسلامی در شرایط فعلی و آینده نداشته باشد اشکالی ندارد؛ چنانچه موجب تقویت کفار شود ـ چه در حال و چه در آینده ـ و یا برای مسلمانان ضرر فعلی یا بالقوه داشته باشد، همکاری و در یافت پول جواز ندارد.
حکم پرداخت هدیه و رشوه [احکام قضایی و جزایی]
حکم هدیه و پاداشی اگر باعث شود که حقی را باطل یا باطلی حق کند چیست؟ اگر کسی مجبور باشد برای گرفتن حقّ خود چیزی بپردازد دادن و گرفتن چنین هدیه ای برای اعطا کننده و گیرنده چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
پرداخت هدیه به عنوان فوق جواز ندارد، اگر گرفتن حق متوقف به پرداخت هدیه و رشوه شود اشکال ندارد.
رد مظالم وموارد لزوم آن [احکام قضایی و جزایی]
لطفا معنی دقیق رد مظالم و جاهای واجب شدن آن و موارد مصرف آن را شرح و تبیین فرمایید؟
پاسخ دهنده: معظم له
ردّ مظالم آن مالی است که کسی آن مال را از مردم غصب کرده یا پیدا کرده است، یا اینکه کسی را زده و جرحی بر او وارد کرده است که اکنون صاحب آن دیه و آن مال را نمی داند یا دسترسی به طرف ندارد؛ باید با اجازه حاکم شرع برای فقراء بدهد؛ اما اگر صاحب مال را می شناسد که باید مال را به صاحبش بر گرداند.
اثبات زنا با علم قاضی [احکام قضایی و جزایی]
آیا زنا اگر چه به عنف باشد با علم قاضی قابل اثبات جهت حد قتل است و اگر توبه و پشیمانی خود را بلافاصله اعلام نموده باشد باز مستوجب حد قتل است یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
با علم قاضی بدون اقرار و اقامه بینه، زنا ثابت نمی شود و احکام زنا که قتل باشد مترتب نمی شود.