ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
روزه بیماران
حکم تزریق آمپول به فرد روزه دار [روزه بیماران]
آیا کسی که آمپول تزریق می کند در ماه رمضان که روزه است روزه او باطل است؟ یا نه.
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
آمپول هیچ نوعش روزه را باطل نمی کند.
بیماری که بر خاطر خطای پزشک افطار کرده [روزه بیماران]
شخصی مریضی را دکتر گفته است که روزه برایت ضرر دارد و او هم به حرف دکتر روزه‌اش را افطار کرده است بعد معلوم شده که دکتر اشتباه کرده و روزه براین شخص ضرری ‌نداشته است حال قضا و کفاره بر او واجب است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
فقط قضأ واجب است و کفاره واجب نیست.
اعتبار تشخیص پزشک در ضرر داشتن روزه [روزه بیماران]
کسی که ناراحتی و بیماری کلیه دارد، پزشک بر اساس معاینه و عکس او را از گرفتن روزه منع کرده است اکنون وظیفه‌ی شرعی او چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
تشخیص پزشک ماهر معتبر است.
روزه کسی که بولش همراه با خروج منی است [روزه بیماران]
اگر کسى مبتلا به مرضى است که همراه بول قطرات منى از او خارج می شود وظیفه اش در روزه ماه رمضان چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال تا می تواند از بول کردن جلوگیری کند اما اگر به حد ضرربرسد جلوگیرى از بول واجب نیست و قضاء آن روزها را باید بگیرد و اگر تا رمضان آینده این مرض طول بکشد قضاء واجب نیست.
روزه کسی که زخمی معده دارد [روزه بیماران]
کسى که به مدت دو سال گرفتار بیمارى زخم معده است طبق سفارش پزشک اگر روزه بگیرد احتمال دارد از بین برود وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر قضاى روزه را هم گرفته نمی تواند، روزه از او ساقط است اما روز یک (مد) طعام بایدکفاره بدهدکه کفاره یک ماه آن سى مد می شود.
روزه بیماری که افطار برایش فرق نمی کند [روزه بیماران]
کسى که مریض باشد و شدیدا تب و درد داشته باشد و احتمال ندهدکه روزه برایش ضرر داشته باشد زیرا افطار و عدم افطار برایش یکسان باشد، آیا روزه اش صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر روزه باعث شدت یا طولانى شدن بیمارى نباشد روزه اش صحیح است.
روزه کسی که اگر آب نخورد برایش ضرر دارد [روزه بیماران]
بنده مدت سه سال است که دچار قطع نخاع شدم بنا به دستور دکتر باید آب زیاد مصرف کنم اگر نه کولیه ومثانه ام افونتش زیاد می شود
آیا بنده می توانم روزه بگیرم ؟
اگرروزه بگیرم وضرر داشته باشد حکم روزه کرفتنم چیست ؟
بنده چکار باید بکنم ؟
بااحترام
پاسخ دهنده: معظم له
اگر علم به ضرر روزه داشته باشید یااحتمال ضرر بدهید نباید روزه بگیرید.