ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
گیرندگان کفاره
وجوب خوراکی بودن کفاره [گیرندگان کفاره]
اطعام مساکین چه گونه است حتماً باید به مسکین طعام داد یا ممکن است گندم یا وجه آن را پرداخت؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید به آنها طعام بخوراند یا گندم و مانند آن را به آنها بدهد.
تصرفات فقیر در گندم کفاره [گیرندگان کفاره]
کفّاره که به فقیر می‌دهد آیا لازم است که فقیر آن را صرف در اکل بکند یا می‌تواند آنرا بفروشد یا هبه کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
فقیر بعد از تملّک میتواند آن را بفروشد یا هبه کند یا بمصرف دیگر غیر از اکل برساند.
دادن کفاره به تعداد افراد واجب النفقه فقیر [گیرندگان کفاره]
اگر فقیر افراد تحت تکفّل داشته باشد آیا می‌شود به تعداد این افراد کفاره یک یا چند روز را بفقیر پرداخت نمود یا فقط کفاره یک روز را میشود به فقیر داد؟
پاسخ دهنده: معظم له
می‌شود به عدد افرادیکه نان خور و واجب النفقه او هستند به هریک هفتصد و پنجاه گرم گندم یا آرد بدهد.
دادن کفاره به افراد کمتر از 60 نفر [گیرندگان کفاره]
آیا می شود که کفاره 27 روز، روزه ماه مبارک رمضان را به هشت نفر از اقارب داد؟
پاسخ دهنده: معظم له
کفاره اطعام 60 مسکین را نمی شود داد.ولى کفاره یک مد طعام را که عوض هر روز می دهد می شود به 8 نفر، حتى به یک نفر فقیر هم می توان کفارة 27- روز را (یعنى 27 - مد - طعا م) داد.
شرط تعدد در اطعام فقرا [گیرندگان کفاره]
آیا درکفارة عمد ماه رمضان می شود یک فقیر را چند مرتبه اطعام کند مثلا کفارة یک ماه را به ده نفر فقیر، شش مرتبه غذا بدهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اطعام ده نفر را مکررکافى نیست.باید به شصت نفر غذا بدهد.