ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
اعمال حج
طواف [9 و 0 زیر گروه]
سعی [1 و 0 زیر گروه]
احرام [5 و 1 زیر گروه]
وقوف در مشعر الحرام [2 و 0 زیر گروه]
وقوف در منی [2 و 1 زیر گروه]
رمی جمرات [1 و 0 زیر گروه]
حج کسی که نمی تواند طهارتش نگهدارد [اعمال حج]
آیا کسی که نمی تواند وضوی خود را نگه دارد، حج (عمره یا واجب) از گردنش ساقط می شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر این شخص مستطیع باشد باید به مکه برود، اگر طهارت خود را نتواند حفظ کند، در اعمالی که مشروط به طهارت است، باید در همانجا نائب بگیرد.
خارج شدن از مکه بین عمره و حج تمتع [اعمال حج]
آیا حاجی بعد از اتمام عمره و قبل از حج می‌تواند از حرم و مکه خارج شود؟ و اگر خارج شد چه حکم دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مطمئن باشد که وقت احرام حج بر می‌گردد اشکال ندارد.
خروج از مکه قبل از حج تمتع [اعمال حج]
آیا بعد از انجام عمره تمتع و قبل از حج تمتع می‌تواند به عرفات، منا، مشعر، غار حرا، و غار ثور برود؟
پاسخ دهنده: معظم له
بدون ضرورت خارج شدن از محدوده ای که عرفاً مکّه صدق می‌کند جایز نیست.
عمره مفرد بین عمره و حج تمتع [اعمال حج]
آیا کسی می‌تواند بعد از انجام عمره تمتّع و قبل از انجام حج تمتّع عمره مفرده را انجام بدهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
نمی‌تواند.
خارج شدن شب یازدهم از منی [اعمال حج]
شخصی شب یازدهم عوض این که در منی باشد در قربان گاه که خارج از منی است مانده چه وظیفه دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
یک گوسفند کفاره ذبح کند.
عدم توقف در مشعر [اعمال حج]
شخصی از عرفه مستقیم بطرف مکه رفته به مشعر اصلاً نیامده و یا اگر آمده هم نمی فهمیده که در مشعر چه وظیفه دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر جهلاً وقوف نکرده حجش صحیح است و یک گوسفند کفاره بدهد.
خروج از مشعر قبل از طلوع [اعمال حج]
کسی که شب دهم وارد مشعر الحرام شده ولی تا آمدن آفتاب نمانده شاید قبل از اذان صبح و یا بعد از آن خارج شده بطرف مکه رفته وظیفه او چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر جهلاً این کار را کرده حج او صحیح است و یک گوسفندکفاره بدهد.