ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
محرمات احرام
در آوردن لباس احرام قبل از تقصیر [محرمات احرام]
شخصی اعمال عمره را انجام داد ولی تقصیر نکرده بعد از آن احرامی خود را در آورده لباس عادی پوشیده، کسی به او فهمانده که باید تقصیر کند اعمال طواف و عمره او چه حکم دارد کفاره دارد یانه؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید تقصیر کند و کفّاره لبس مخیط [پوشیدن لباس دوخته شده] را بدهد.
پوشاندن سر در حال احرام [محرمات احرام]
اگر سهواً در حال احرام سر را بپوشاند آیا کفاره دارد یاخیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
کفاره ندارد.
راه رفتن حاجی زیر سقف [محرمات احرام]
حاجی از میقات با ماشین سرباز آمده داخل مکه شده آیا از داخل شهر مکه می‌تواند با ماشین سربسته جهت اعمال عمره تمتع مسجد الحرام مشرف شود یانه؟
پاسخ دهنده: معظم له
بعد از رسیدن بمکّه برای رفتن به مسجد الحرام می‌تواند با ماشین مسقّف برود.
محل ذبح کفارات حج و... [محرمات احرام]
کفاره حاجی ها چه از بابت ارتکاب اعمال موجب کفاره در احرام حج و یا عمره در کجا ذبح شود آیا در وطن و یا خود مکه کفایت می کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر امکان دادن به فقرا باشد در منی ذبح کند و اگر ممکن نیست بعد از مراجعت به وطن ذبح کند.
ارتکاب محرمات احرام به خاطر ضعیفی [محرمات احرام]
شخصی در حال احرام عمره رفقای خود را گم کرده است خیلی پیر و ضعیف است. محرمات احرام را رعایت نکرده مثلاً سر خود را پوشانیده آیا کفاره دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
کفاره باید بدهد.