ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
خمس بر میراث
شرایط تعلق خمس به مال الارث [خمس بر میراث]
آیا مال الارث خمس دارد یا خیر؟ اگر سال بر آن بگذرد و ترقی قیمت پیدا کند نسبت به ترقی قیمت تکلیف وارثین چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سؤال اگر مال الارث متعلق خمس نباشد، خمس ندارد؛ امّااگر از موارد متعلق خمس باشد، بنابر احتیاط واجب ورثه ی کبار خمس سهم خود از آن اموال را باید بدهند.
خمس اموال کسی که بدون وصیت از دنیا رفته [خمس بر میراث]
کسى که بدون وصیت از دنیا رفته است متدین بوده است اما هیچ گونه اثرى از حساب وجوه شرعى اموالش به دست نیامده است حتى همسرش هم خبر ندارد.از او دو فرزندکبیر و دو فرزند صغیر باقى مانده است آیا خمس به همه اموالش تعلق می گیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
ورثه وظیفه نداردکه خمس ما ترک را حساب کنند اما اگر دو فرزند کبیر از سهمیه خودشان از میراث به نیابت پدر خمس بدهند، در حق پدرشان، احسا ن کرد ه ا ند.
خمس اموال میتی که سر سال نداشته [خمس بر میراث]
کسى که براى اداى وجوه شرعى سر سال ندارد فوت می کند بعد از فوت او آیا خمس به همه اموال او تعلق می گیرد یا تنها به ارباح فوتش؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر در سالهاى پیش خمس به امور مصرف شده اش تعلق گرفته باشد باید خمس آن از(ترکه) پرداخت شود اما اگر ورثه کبیر باشند - احتیاطاً- خمس ارباح سال فوت را نیز پرداخت کنند و اگر صغیر باشند واجب نیست.