ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
تغییر مرجع تقلید
رجوع از مجتهدی به مجتهد دیگر [تغییر مرجع تقلید]
مقلد مرجع زنده مى تواند به مرجع تقلید دیگر رجوع کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورتى که مجتهد دومى اعلم باشد باید رجوع کند، در غیر این صورت نمى تواند.
رجوع به مجتهد مساوی در اعلمیت [تغییر مرجع تقلید]
کسى که از مجتهدى تقلید کرده است بعداًز مدتى قصد رجوع به مجتهد دیکرکرده است درحال که هر دو مجتهد از نظر علمى در نظر این شخص مساوى هستند آیا رجوع جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
درمسائلى که عمل به فتواى مجتهد اول نکرده است رجوع جائز است.
رجوع از مجتهد حی به میت [تغییر مرجع تقلید]
من تقلید از مجتهدى داشتم که فوت کرده است بعد از فوت ایشان رجوع به مجتهد زنده کردم حالا برایم ثابت شده است که مرجع تقلید فوت شده ام اعلم از مرجع تقلید زنده ام بوده است، آیا دوباره رجوع به مرجع تقلید فوت شده ام می توانم؟
پاسخ دهنده: معظم له
با اجازه مجتهد زنده اعلم مى توانید رجوع کنید،رجوع قبلى شما از مرجع تقلید فوت شده به مجتهد زنده برخلاف موازین بوده است.
باطل بودن اعمال گذشته طبق نظر مجتهد دوم شخص [تغییر مرجع تقلید]
اگر کسى مدتى طبق فتواى مجتهدى عمل کند بعد از آن رجوع به مجتهد دیگر بکند اگر اعمال گذشته او طبق فتواى مجتهد دوم باطل باشد آیا اعمال او اعاده و قضا دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر تقلید از مجتهد اول موافق موازین شرعى بوده باشد اعاده و قضا ندارد.
رجوع به حیّ مساوی بامجتهد میت [تغییر مرجع تقلید]
اگرمجتهدى که مقلد از او تقلید داشته است از دنیا برود، رجوع به مجتهدى که ازنظر علمى مساوى با مجتهد میت است جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگردربین مجتهدان زنده اعلم از این وجود نداشته باشد، رجوع به او واجب است.