جهت طرح استفتاءات، شبهات و سؤالات خود در زمینه های شرعی، اعتقادی، اخلاقی و... به حضور مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی(مد ظله العالی) از فرم زیر استفاده نمایید.
تذکر:
1ـ از آنجایی که پاسخ بسیاری از شبهات، سؤالات و... در رساله عملیه آمده است و یا توسط افراد دیگر به صورت مشابه مطرح گردیده و پاسخ داده شده است؛ ابتدا با مراجعه به منوی [سمت راست] از تکراری نبودن سؤال اطمینان حاصل فرمایید.
2ـ در هر نوبت (روزانه) بیشتر از 4 سؤال مطرح نکنید؛ تا حق دیگران ضایع نشود.
3ـ سؤالات را بدون غلط، گویا و کوتاه ارسال کنید.
4ـ در نوشتن آدرس ایمیل دقت کنید تا واقعی و بدون غلط ثبت شود؛ چون تمام مراحل پیگیری و ارسال جواب از طریق ایمیل [ثبت شده]انجام خواهد شد.
5ـ در صورت عدم رعایت تذکرات، نامه شما بایگانی (بندی) شده و ترتیب اثر داده نخواهد شد..