ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
تیمم
احکام تیمّم [2 و 1 زیر گروه]
تیمم پیشانی شخص عاجز [1 و 0 زیر گروه]
شرایط تیمّم کردن [2 و 3 زیر گروه]
تیمم شخص عاجز [7 و 0 زیر گروه]
نماز خواندن با تیمم بدون عذر [تیمم]
اگرکسى به خاطر ندانستن مساله بدون عذرنمازمغرب وعشاء را با تیمم بخواند قضا دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
قضا لازم است.
وظیفه کسی که چند روز جنب مانده است [تیمم]
کسى که دو - سه روزجنب است و نمى تواند غسل کند.اگر بعد از تیمم مبطل وضو انجام داده شود براى نمازهاى بعدى علاوه بر وضو تیمم هم واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر براى نمازهاى بعدى نتواند غسل کند بنابراحتیاط واجب باید هم وضو بگیرد وهم تیمم کند.
استنجاء کسانی که در بیابان کار می کنند [تیمم]
کسانى که درکوه ها و بیابان ها کار مى کنند و دسترسى به آب ندارند و مخرج بول آنان نجس است اگر تیمم بکنند و نماز بخوانند مجزى است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض مذکور مجزى است.
وظیفه کسانی که دور از آب و آبادی کار می کنند [تیمم]
کسانى که دور از آب و آبادى مشغول کار هستند صبح از خانه بیرون مى روند و شب باز مى کردند و بردن آب براى وضوى نماز ظهر و عصر مشکل است اگر با تیمم نماز ظهر و عصر را بخوانند مجزى است؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله، مجزى است.
تیمم بدل از غسل به خاطر خجالت [تیمم]
اگر کسى در خانه میزبان جنب شود و به خاطر خجالت کشیدن به جاى غسل تیمم کند ونمازبخواند صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در انجام وظیفه شرعى خجالت کشیدن معنا ندارد بنابراین اگر غسل ممکن است باید غسل کند مگر این که وقت نماز تنگ شده باشد در این صورت وظیفه مهمان تیمم است.
تیمم بعد از بر طرف شدن عذر [تیمم]
درصورت نبودن آب و یا ضرر داشتن آن وظیفه مکلف تیمم است آیا بعد از برطرف شدن این دو عذر مى تواند با همان تیمم پیشین نماز بخواند؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید وضو بگیرد.