ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
متفرقه وضو
وقت وضو [3 و 0 زیر گروه]
حکم جوهر خودکار در اعضای وضو و... [متفرقه وضو]
به نظر حضرتعالی رنگ و جوهر خودکار (قلم) معمولی مانع از رسیدن آب در اعضای وضو و غسل است یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
مانع از رسیدن آب در پوست بدن نمی شود.
وضوی زن در مقابل دید نامحرم [متفرقه وضو]
وضو گرفتن زنان در جایی که نامحرم او را مى بیند در حالى که مى توانند دور از نظر نامحرم وضو بگیرند چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
وضویشان صحیح است اما گناه کرده اند.
دیدن مانع از وضو در حین نماز [متفرقه وضو]
اگر در هنگام خواندن نماز در یکى از اعضاى وضو مانعى دیده شود وظیفه مکلف چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر احتمال مى دهد که در هنگام وضو ملتفت بوده است و مانع را برطرف کرده و بعداً مانع حادث شده است وضو و نمازش صحیح است.
اگر جای مسح تر باشد [متفرقه وضو]
اگر جاهاى مسح (جلو سر و پشت باها) تر باشد و وقت نماز هم تنگ باشد وظیفه مکلف چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
وظیفه مکلف تیمم است.
وضوی کسی که در یک بازو دو دست دارد [متفرقه وضو]
اگر کسى در یک بازو دو تا دست داشته و دست اصلى را تشخیص داده نتواند حکم وضوء و مسح چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
شستن هردو دست و مسح با هر دو دست واجب است.