ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
مسح با رطوبت خارجی
خشک شدن آب دست بر اثر گرما [مسح با رطوبت خارجی]
اگر بر اثرگرما رطوبت دردست انسان براى مسح سر و پا باقى نماند چکارکند؟
پاسخ دهنده: معظم له
از ریش خود آب بگیرد و اگر ریش ندارد از آبروهاى خود آب را بگیرد.
بستن شیر آب تر پیش از مسح [مسح با رطوبت خارجی]
اگر کسى پیش از مسح، شیر تر آب را ببندد و بعداً مسح کند وضویش صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورتى که با همان انگشتان که شیر را بسته است مسح کند وضویش باطل است.اما اگر بعد از ریختن آب بر دست چپ بلافاصله شیر را ببندد، و بعد از کشیدن دست راست بر دست چپ مسح سرو پا را انجام دهد وضویش صحیح است.
بستن شیر آب تر، پیش از مسح [مسح با رطوبت خارجی]
اگر کسى پیش از مسح، شیر تر آب را ببندد و بعداً مسح کند وضویش صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورتى که با همان انگشتان که شیر را بسته است مسح کند وضویش باطل است.اما اگر بعد از ریختن آب بر دست چپ بلافاصله شیر را ببندد، و بعد از کشیدن دست راست بر دست چپ مسح سرو پا را انجام دهد وضویش صحیح است.